Jest mnoho lidí, kteří litovali, že sloužili světu, ale ještě nikdo nelitoval, že sloužil Bohu.

Chronologie

24. června 1920 narozen v Lukově u Moravských Budějovic

24. června 1920 pokřtěn ve farním kostele sv. Jana Křtitele P. Cyrilem Bilíkem

15. října 1921 narodila se mu sestra Marie

23. března 1923 narodil se mu bratr Antonín

1. září 1926 začal navštěvovat obecnou školu v Lukově

5. června 1927 první svaté přijímání

1. září 1931 začal studovat na reálném gymnáziu v Moravských Budějovicích

1. června 1932 přijal svátost biřmování od biskupa Josefa Kupky v Lukově

12. června 1939 složil úspěšně maturitní zkoušku

1. října 1939 zahájil studie bohosloví v biskupském semináři v Brně

28. října 1939 zatčen a zadržován tři dny pro účast na protinacistické demonstraci

17. února 1943 totálně nasazen v keramickém závodě Wranitzky ve Frainersdorfu

13. května 1944 návrat do semináře v Brně

29. července 1945 vysvěcen na kněze olomouckým světícím biskupem Stanislavem Zelou

1. srpna 1945 jmenován kaplanem v Rokytnici nad Rokytnou

5. srpna 1945 primiční mše v Lukově

29. dubna 1949 smrt otce

19. června 1949 přečetl zakázaný biskupský oběžník a s vlastním komentářem

22. července 1949 ustanoven administrátorem rokytnické farnosti

6. září 1949 odsouzen za čtení oběžníku a pobuřování proti republice

29. října 1949 amnestován prezidentem Klementem Gottwaldem

1950 - 1951 provádí rekonstrukci interiéru rokytnického kostela sv. Jana Křtitele

25. února 1951 první návštěva Ladislava Malého

30. dubna 1951 zatčen, podroben výslechům ve vyšetřovací věznici KV StB v Jihlavě

26. června 1951 eskortován do vazební věznice v Jihlavě

15. listopadu 1951 odsouzen za velezradu a napomáhání při vraždách v Babicích

9. února 1952 neúspěšné odvolací líčení u Nejvyššího soudu v Praze

20. května 1952 popraven v jihlavské věznici

Vytvořte si webové stránky zdarma!