Ilegální skupina

Po zatčení byl Jan Bula, stejně jako ostatní, odvezen do sídla StB. Večer ho odvedli k výslechu. Byl doprovázen bitím a kopanci. Rokytnický farář přiznal návštěvy Ladislava Malého. I přes toto přiznání však StB neměla výraznějších důkazů pro jeho kriminalizaci a případný monstrproces. StB se tedy zaměřila na přátele Jana Buly v Rokytnici nad Rokytnou a pozatýkala je. zatčeni byli Miloslav Hlouch, Bohumil Krátký, Václav machovec, bratři Vejmelkovi a další. Zrodil se plán vytvořit z těchto vytypovaných osob ilegální organizaci, v jejímž čele by Jan Bula stál. 

Teď bylo nutné zlomit zatčené a donutit je k přiznání. U každého z nich byl vyroben otázkový protokol, který se stal scénářem pro soud a a jehož sestavení probíhalo ve spolupráci s prokuraturou. Jan Bula tento několikahodinový výslech absolvoval 1. června. Výslech vedl nadporučík Antonín Achylis, který patřil k nejsurovějším vyšetřovatelům jihlavské StB. Kovovým boxerem vyrazil faráři přední zuby, zkopal ho a zmlátil gumovým obuškem. Jan Bula nakonec rozechvělou rukou podepsal protokol, který se stal podkladem pro připravovaný proces s rokytnickou skupinou. Ze soudu však sešlo. Do jeho příprav zasáhla událost, která překvapila nejen celý kraj, ale i vládnoucí stranu.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!