Případ Babice

Zatímco Jan Bula a jeho přátelé trpěli v jihlavské věznici, hlavní aktér Ladislav Malý byl na svobodě. Hledal Antonína Plichtu, hrdinu protinacistického odboje a velkou autoritu. Věděl, že může přivést k ukrytým zbraním z války. Musel však jednat rychle, Plichtu hledala velmi usilovně i Bezpečnost. Požádal o pomoc faráře Václava Drbolu v Babicích. Ten mu i přes svou obezřetnost prozradil Plichtův úkryt u varhaníka Ludvíka Stehlíka v Cidlině. Plichta kapitána CIC přijal a brzy se k nim přidal ještě třiadvacetiletý Antonín Mityska z Horního Újezda, kterému právě hrozilo několik měsíců vězení za nesplněné dodávky. Skupinka střídala skrýše. Nejčastěji se zdržovali u Stehlíků v Cidlině či Aloise Roupce v Bolíkovicích. 

Večer 14. června 1951 Malý s Mityskou provedli zastrašovací akci v Cidlině. Plichta se jí odmítl zúčastnit, přišla mu nesmyslná. Akce však podnítila StB k dalším krokům. Velitel KV StB v Jihlavě František Zita poslal do Prahy žádost o nasazení Lidových milicí a armády. V kraji to začalo připomínat vojenské cvičení. V Babicích byl zatčen farář Václav Drbola. Policejní auta jeli i do Horního Újezda, kde byl zatčen další kněz, farář František Pařil. I jeho Malý navštívil. Chtěl u něj napsat několik letáků. Pařil mu nevyhověl, přesto však byl za několik dní v prvním babickém procesu odsouzen k trestu smrti. Antonín Plichta měl partyzánské spolupráce s Malým dost. Odešel zpět do Cidliny ke Stehlíkům, ale k jeho malé radosti se 28. června setkali s Malým jeho dva synové, dvacetiletý Stanislav a dvaadvacetiletý Antonín. Idealističtí mladíci byli americkým agentem nadšeni a připojili se k němu. Malý oba bratry vyzbrojil pistolemi. V noci na 2. července odešli k Roupcům do Bolíkovic. Druhý den dal Malý návrh provést akci v nedalekých Babicích. Tvrdil, že řídící učitel a předseda MNV Kuchtík může za to, že byl zatčen farář Václav Drbola. 

Bylo rozhodnuto a pozdě večer kolem půl desáté, se celá ozbrojená skupina vydala do Babic. K útoku si kapitán vybral večerní schůzi funkcionářů MNV v babické škole. Sešli se zde předseda MNV Tomáš Kuchtík, pokladník MNV Bohumír Netolička, místopředseda MNV Josef Roupec a předseda AV NF František Bláha. Celé jednání probíhalo v klidu a funkcionáři netušili, že venku k budově školy mezitím dorazil Malý a jeho společníci. Kapitán poručil bratrům Plichtovým hlídat venku před vchodem a s Mityskou vešli do budovy. Bylo půl jedenácté v noci. Dvojice vpadla do kanceláře MNV, kde již končila schůze. Malý poručil funkcionářům vyjít ven na chodbu před schodiště a dát ruce nad hlavu. Pak rozbil lampu a zeptal se překvapených členů MNV, kdo udal babického faráře Drbolu. V ten moment Netolička, který byl ozbrojen, začal vyndávat z kapsy revolver. Malý si toho všiml, vystřelil na Kuchtíka a zařval na Mitysku, aby střílel. Ten ho poslechl a okamžitě spustil palbu ze samopalu. Jelikož mířil celou dobu na Františka Bláhu, kterého velmi dobře znal a nechtěl mu ublížit, sekl zbraní ostře doleva. Kuchtík a Roupec padli okamžitě mrtvi. I Netolička byl zasažen, sesul se na zem a umíral. František Bláha začal prchat po schodech nahoru a dostal zásah do nohy při zpětném pohybu Mityskova samopalu. Upadl na schodiště. Malý s Mityskou ho nechali být a budovu školy opustili. Nesmyslný masakr ve škole jen nahrál snahám režimu, zbavit se nepohodlných osob a vzdorných místních sedláků. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!