Dětství a studia

Jan Bula se narodil 24. června 1920 v Lukově (čp. 86) nedaleko Moravských Budějovic. Jeho otec Antonín Bula pracoval na nedaleké dráze v Moravských Budějovicích jako železniční zřízenec a strážný. Maminka Marie, rozená Růžičková, se do Lukova přistěhovala ze Slovácka. Vdala se zde nejprve za Františka Völkla a porodila mu syna Ladislava. V létě roku 1914 však vypukla válka a František Völkl zemřel na srbské frontě. Marie zůstala sama s malým chlapcem a ocitla se v tíživé životní situaci, ale do jejího života vstoupil místní domkář Antonín Bula. Vzali se a na svátek Jana Křtitele 24. června 1920 se šťastným rodičům narodil syn Jan. Dne 15. října 1921 se Janovi narodila sestra Marie a 23. března 1923 bratr Antonín. 

Jeník, jak mu všichni říkali, byl temperamentní a veselý chlapec. Již jako malý ministroval v místním kostele a tehdejší farář P. Eduard Sommer si ho nemohl vynachválit. V září 1926 usedl do školní lavice obecní školy v Lukově. Řídící učitel František Jánský si bystrého chlapce všiml a spolu s farářem doporučili rodičům dát ho na studia. Ti souhlasili a tak v letech 1931 - 1939 pokračoval ve studiích na reálném gymnáziu v Moravských Budějovicích. V té době již velmi rád maluje a také vede školní časopis Ekrazit. V roce 1933 se novým farářem v Lukově stal P. Cyril Bojanovský, pod jehož vlivem se rozhoduje stát se knězem. 

Po úspěšném složení maturitní zkoušky vstoupil v roce 1939 do kněžského semináře v Brně. V rámci studia projevuje velký zájem o východní pravoslavné umění. Našel zde také mnoho přátel, z nichž vynikali Bohuslav Burian, Felix Davídek a Josef Valerián. V únoru 1943 byl nasazen na práci pro říši. Měl však štěstí, komise ho poslala pracovat do keramičky ve Frainersdorfu (dnešní Vranovská Ves), nedaleko domova. Pracoval zde do května 1944 a po zásahu rektora semináře Karla Skoupého se mohl vrátit do Brna a pokračovat ve studiu. Při bombardování města na konci války využil Karel Skoupý jeho malířské nadání. Tlaková vlna zničila barevné vitráže v oknech biskupské kaple. Jan Bula je nahradil kartony s malbami na motiv Ukřižování Krista, obličej Panny Marie pod křížem namaloval podle své maminky.

Vytvořte si webové stránky zdarma!