Justiční vražda

Rokytnický kněz se spravedlnosti nedočkal. Dne 19. května mu sdělili, že druhý den ráno bude vykonán trest smrti. Byla mu povolena návštěva maminky a také mohl napsat svým nejbližším dopisy na rozloučenou. Když se naposledy rozloučil se svou maminkou, celou noc pak psal dopisy svým nejbližším. Netušil, že nebudou nikdy doručeny. Tragédie nevinného rokytnického faráře dospěla ke svému konci. Brzy ráno v půl páté si pro něj přišli. Zhasl nedokouřenou cigaretu a pohledem se ještě rozloučil se svými obrázky. Jeden z dozorců si od něj převzal napsané dopisy. Pak byl odveden k popravišti. Soudce Jiří Kepák mu četl rozsudek Státního soudu, ale P. Jan Bula ho nevnímal. Byl vyrovnaný a připravený zemřít. Když soudce dočetl, ujal se ho kat a jeho pomocník. Bylo přesně pět hodin. Způsob popravy byl nelidský. Na silném prkně byl hák, na kterém viselo škrtidlo. Ve spodní části šibenice byla kladka, přes ni vedlo lano, jímž měl odsouzený spoutané nohy. Za lano tahal na druhém konci katův pomocník. Jan Bula se pomalu dusil. Poslední bolest, smrt pro něj bude vysvobozením. Vždy po pěti minutách vystoupil na schůdky lékař s fonendoskopem a poslechl si jeho srdce. Trpěl čtvrt hodiny. Pak jeho utýrané srdce dotlouklo. V 5.17 konstatuje lékař smrt zadušením. Justiční vražda byla dokonána. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!